JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Practoraat

De plek voor mbo-docenten om jezelf en je les mediawijzer te maken. Mbomediawijs is een product van het Practoraat Mediawijsheid, een samenwerkingsverband tussen het Mediacollege Amsterdam, Hout- en Meubileringscollege, ROC TOP en ROC van Amsterdam College West.

Mbomediawijs.nl een product is van het Practoraat Mediawijsheid. Een vraag die we geregeld krijgen is “practo… wat? Dat is een vreemd woord”. Neem maar van ons aan, je went er snel aan!

Het Practoraat Mediawijsheid is gericht op het ontwikkelen van onderwijs waarin studenten de kennis, vaardigheden en kritische attitude opdoen die nodig zijn om in de complexe gemedialiseerde samenleving mee te doen. Maar ook nodig zijn om kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s. Om dit te bereiken is een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en praktisch onderzoek essentieel. Dit alles komt samen in het Practoraat Mediawijsheid.

We werken met een aantal actief aangehaakte docenten en onderwijskundigen van het Mediacollege Amsterdam, Hout- en Meubileringscollege Amsterdam, ROC van Amsterdam MBO College West en ROC TOP.

Wekelijks komen we samen als schooloverstijgende leergemeenschap. Samen inventariseren we wat er al aan activiteiten plaatsvindt binnen de scholen rondom mediawijsheid, wat mediawijsheid binnen de context van de eigen opleidingen inhoudt en hoe het een plek kan krijgen in het curriculum. De docenten toetsen nieuwe ideeën bij collega’s en doen informeel onderzoek door behoeften en ideeën te inventariseren.

Een belangrijke partner in het Practoraat is de gemeente Amsterdam. De doelen van het Practoraat zijn sterk verbonden aan de MBO Agenda van de stad Amsterdam. Met deze agenda wil de gemeente het mbo een kwaliteitsimpuls geven. Wil je meer weten over het fenomeen practoraten? Kijk dan op www.practoraten.nl.

Mediacollege
hmc-logozw
ROC TOP
ROCva
Gemeente
Practoraat

Ons Netwerk

netwerk