JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 4 | Beroepen en mogelijke stagebedrijven in kaart brengen

Studenten brengen bedrijven in kaart om zo inzicht in de verschillende bedrijven te krijgen.

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 4 | Beroepen en mogelijke stagebedrijven in kaart brengen
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3/4
Benodigdheden:
Internet
In te zetten bij:
SLB

Competentie

De student weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel).

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie

Lesdoelen

Beroepen in kaart brengen.

Te leveren producten

Uitwerking in het POP

Beginsituatie

Studenten hebben in de vorige les de branche verkend en nagedacht over hun eigen netwerk.

Vooruitkijken - 20 min

Vraag de klas waar de studenten aan denken wanneer ze hun toekomstige beroep inbeelden. Verzamel de antwoorden via Mentimeter of Padlet. Laat vervolgens videomateriaal zien over de branche. Op YouTube zijn verschillende beroepenvideo’s te vinden, bijvoorbeeld deze video over de detailhandel.

Komt het beeld uit de video overeen met de antwoorden van de studenten?

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1

In de vorige lessen heb je minimaal 25 bedrijven in kaart gebracht. Zoek nu van de vijf meest interessante bedrijven meer bijzonderheden op. Beantwoord hiervoor de onderstaande vragen. Antwoord met hele zinnen, in goed Nederlands.

  • Naam, adres en logo van het bedrijf
  • Wat verkoopt het bedrijf en aan wie verkoopt het bedrijf haar producten?
  • Waarom zou je graag in dat bedrijf willen werken?
  • Welke werkzaamheden denk je dat je moet uitvoeren?

Werk deze vragen uit voor de vijf bedrijven die je hebt gekozen. Bespreek de uitwerking met je docent bij een slb-gesprek.

Opdracht 2

Laat de studenten een video opzoeken over het beroep waar ze voor worden opgeleid. Laat ze na afloop vragen beantwoorden over de video. In deze lesbrief houden we als voorbeeld de detailhandel aan. De studenten kunnen deze video kijken en vervolgens onderstaande vragen beantwoorden.

  • Wat zijn de vier belangrijkste taken van bijvoorbeeld een verkoopspecialist of ondernemer detailhandel?
  • Noem vier verantwoordelijkheden van een verkoopspecialist of ondernemer detailhandel

  • Welke beroepshouding wordt verwacht van de verkoopspecialist /ondernemer detailhandel?

  • Geef aan welke kerntaken er zijn voor jouw opleiding.

  • Geef bij elke kerntaak ook de werkprocessen aan, die je moet gaan uitvoeren.

  • Noem 10 competenties die je moet beheersen.

Tip: laat de student zijn eigen tempo bepalen door hen de video in EDpuzzle te laten bekijken en daar ook de vragen te stellen.

Terugkijken - 10 min

Vraag met Mentimeter klassikaal uit welke bedrijven het meest bekend zijn, welke zaken ze verkopen/ uitvoeren.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie