JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 3 | Zoeken en vinden van vacatures

Studenten maken kennis met de branche.

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 3 | Zoeken en vinden van vacatures
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Internet
In te zetten bij:
SLB

Competentie

De student weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel).

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie

Lesdoelen

Studenten weten hoe een vacature eruit ziet en welke mogelijkheden er zijn met hun opleiding. Studenten kunnen met anderen spreken over hun toekomstig beroep.

Te leveren producten

Moodboard van vacatures voor in het portfolio.

Beginsituatie

Studenten hebben niet eerder gezocht naar vacatures voor de branche waarin ze worden opgeleid.

Vooruitkijken - 20 min

Open de les met een video van Bonkers. Bespreek daarna het onderwerp van de les. Open een vacaturewebsite en neem het klassikaal door.  Bespreek verschillende vacatures die relevant zijn voor de studenten. Let op moeilijkheden; ‘ ‘acquisitie wordt niet op prijs gesteld’ en ga in op de beloning + ‘secundaire arbeidsvoorwaarden’. Maar ook: 9-tot-5-mentaliteit, flexibel, pro-actief, representatief, accuraat, servicegericht

Loop met de klas klassikaal een vacature door. Waarom zou de functie wel of niet iets voor jou zijn?  Overleg in tweetallen. Welke mogelijkheden zijn er allemaal om vacatures te zoeken?

Tip: Het is van grote meerwaarde wanneer studenten in kleinere groepen verschillende bedrijven kunnen opzoeken voor een korte rondleiding en gesprekken met een paar werknemers kunnen voeren.

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1

Ga na in jouw omgeving of er mensen zijn die ergens werken waar jij later graag zou willen werken. Maak met twee van hen een afspraak en stel ze een aantal vragen (zie volgende opdracht) over hun beroep. Als je niet direct iemand weet of kent, praat er dan eens over met familie, vrienden of teamgenoten bij je sportvereniging. Grote kans dat zij iemand kennen bij een bedrijf waar jij zou kunnen werken of stagelopen. De vragen van mediawijsheid in het mbo kunnen helpen om je netwerk in kaart te brengen:

  1. Maak een tekening van jouw netwerk op dit moment.
  2. Wat doe jij nu aan online en offline netwerken?
  3. Hoe kun je je netwerk vergroten?
  4. Wat heb jij de afgelopen week gehad aan je netwerk?
  5. Wat voeg jij toe aan je netwerk, noem drie dingen?

Opdracht 2

Stel in groepen van drie een vragenlijst samen die je mensen uit jouw netwerk kunt stellen. Denk aan vragen over hun opleiding, keuzes die ze hebben gemaakt en de redenen waarom, hoe ziet de werkweek eruit? Details zijn interessant!

Opdracht 3

Ga op zoek naar interessante vacatures. Neem deze de volgende les mee.

Terugkijken - 10 min

Vraag voor de klas: zijn er interessante vacatures voorbij gekomen?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie