JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

VR-experience ongewenst gedrag

In samenwerking met Practoraat Het Nieuwe Kijken is de mediawijsheid vr-experience #wiebenjijonline ontwikkeld. In deze 360° video word je deelgenoot van een verhaal, wat door het delen op social media compleet uit zijn context wordt getrokken.

VR-experience ongewenst gedrag
Tijdsduur:
120 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Beamer, laptop, webcam
In te zetten bij:
Burgerschap | Nederlands | SLB

Competentie

De student herkent veelgebruikte standaardtechnieken. Begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. De student gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Omgaan met (sociale) media.

Lesdoelen

 • Studenten kunnen de VR-video uitleggen aan de hand van voorbeelden uit de eigen branche;
 • Studenten kunnen gedragsnormen herkennen en benoemen in de eigen branche.

Te leveren producten

Campagne over het tegengaan van ongewenst gedrag in de eigen branche.

Beginsituatie

Studenten hebben zelf ongewenst gedrag ervaren en kunnen dit ook benoemen. Ondanks de vervelende ervaring zijn studenten zich er nog niet van bewust dat door sociale media het effect van het ongewenste gedrag kan worden versterkt.

Vooruitkijken - 40 min

De les wordt geopend met uitleg over het onderwerp. De docent laat weten wat er het komende lesuur staat te gebeuren en geeft een introductie over het te behandelen onderwerp.

Vervolgens wordt er instructie gegeven over de VR-video en hoe deze bekeken kan worden.

Studenten worden in groepen van 4 of 5 studenten ingedeeld en bekijken de video. Vervolgens wordt er per groep enkele vragen gesteld over de bekeken video. De studenten worden daarna gevraagd om het antwoord op de vraag die zij besproken hebben te delen via Padlet:

 • Groep 1: Heb je wel eens een vergelijkbare situatie meegemaakt?
 • Groep 2: Wat had jij gedaan als je een voorbijganger was?
 • Groep 3: Wie zijn in deze video de schuldigen en wie zijn er onschuldig?
 • Groep 4: Was de situatie hetzelfde geweest wanneer er niet was gefilmd?
 • Groep 5: Wat is volgens jullie de ideale oplossing?
 • Groep 6: Wanneer loopt volgens jullie de situatie uit de hand?

De (anonieme) antwoorden worden aan de hand van de teksten op Padlet besproken.

Uitvoering - 60 min

De studenten zoeken individueel een vergelijkbare situatie op. Stimuleer de studenten om voorbeelden te vinden die te maken hebben met het beroep waar ze voor worden opgeleid.

Enkele voorbeelden:

 • Docent filmt vechtende leerlingen;
 • Bijstander helpt bij ruzie en komt te overlijden (EenVandaag);
 • Beveiliger spreekt bezoeker festival aan.

Vraag na afloop wat er gebeurt bij het eigen voorbeeld en wat de overeenkomsten en de verschillen zijn.

Om ervoor te zorgen dat mensen niet gaan filmen maar helpen, is het Rode Kruis een campagne gestart. Bekijk de video met de klas en vraag wat ze vinden van de campagne. Zal dit werken? Schrijf enkele voordelen en nadelen op het bord.

Basisopdracht

De studenten gaan een campagne maken voor hun eigen branche. Allereerst wordt er klassikaal bepaald namens welke organisatie de campagne wordt uitgebracht (Denk aan: Rode Kruis/ VEB/ GGZ/ politie).

Vervolgens gaan de studenten in groepsverband een idee bedenken voor een eigen campagne. Wijs de studenten op de voordelen en nadelen die zijn benoemd bij de campagne rondom het Rode Kruis. Het brainstormen kan je laten gebeuren in een van de vier vormen die het MediaLab uitlegt met de Design Method Toolkit. Na de brainstorm laat je de studenten een gedeelte of de hele campagne uitwerken. Dit kan in de vorm van een poster, video of met sociale mediaberichten.

Na afloop presenteren ze hun werk aan de klas. Wanneer er tijd en ruimte voor is, kan het ook inspirerend zijn om het werk juist in een andere klas voor te leggen, zodat de studenten kunnen beoordelen of hun beeld en/of tekst aansluit bij andere jongeren.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Baken de opdracht scherper af door vooraf te bepalen welk eindproduct wordt verwacht. Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken van een storyboard.


Verdiepingsopdracht

Maak de campagne groter door de studenten de opdracht te geven het binnen de school kenbaar te maken of via sociale media te verspreiden. Hier kunnen eisen aan worden gekoppeld door te stellen dat een bericht minstens 200 keer gelezen moet zijn of 40 keer gedeeld moet worden. Leg daarbij wel uit dat ze hiervoor een nieuw account aan kunnen maken op sociale media en niet een persoonlijk account hoeven te gebruiken.

Terugkijken - 20 min

De docent maakt een koppeling tussen de gemaakte opdrachten en gedrag in de klas.

Eerst wordt er verzameld welke ideeën er in de klas tot stand zijn gekomen:
Wat is er door de studenten bedacht? Waar moeten mensen in de branche waar ze voor worden opgeleid zich aan houden? Welke regels gelden er? En zijn er misschien ongeschreven regels of bepaalde gedragsnormen?

Koppeling naar de beroepspraktijk:
Vraag aan de klas hoe er nu al gewerkt kan worden aan die regels: hoe kunnen zij er later voor zorgen dat de regels die zijn benoemd worden uitgevoerd?


In samenwerking met Practoraat Het Nieuwe Kijken is de mediawijsheid vr-experience #wiebenjijonline ontwikkeld. In deze 360° video word je deelgenoot van een verhaal, wat door het delen op social media compleet uit zijn context wordt getrokken.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie