JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Na de stage

Wat hebben studenten op hun stage geleerd? Studenten blikken terug op de stageperiode en kunnen benoemen wat ze hebben geleerd van de beroepspraktijk. Daarnaast kunnen ze formuleren aan welke verbeterpunten ze gaan werken.

Stageles | Na de stage
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Voor deze les is een velige omgeving noodzakelijk.
In te zetten bij:
SLB

Competentie

De student weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel).

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Reflectie op de stageperiode

Lesdoelen

  • Studenten blikken terug op de stageperiode en kunnen benoemen wat ze hebben geleerd van de beroepspraktijk. Daarnaast kunnen ze formuleren aan welke verbeterpunten ze gaan werken

Te leveren producten

Deze werkvorm bevordert:
• Leerpunten formuleren
• Reflecteren

Beginsituatie

Wat hebben studenten op hun stage geleerd? Er wordt tijdens dit uur gereflecteerd op de voorgaande periode. De reflectie zal worden uitgevoerd aan de hand van de werkvorm de leerpunten-kring.

Vooruitkijken - 20 min

Vraag de studenten of zij materiaal hebben gemaakt tijdens de stage dat kan worden getoond. Dit kunnen foto’s of video’s zijn, maar misschien ook de website van het bedrijf of andere producten. De studenten tonen de producten in groepsverband en geven uitleg over hun rol bij de totstandkoming van het product.

Uitvoering - 30 min

Bij deze oefening gaan de deelnemers nadenken over wat ze geleerd hebben tijdens de stage en hun leerpunten uiten. Laat de deelnemers gearmd in een kring staan. Op een teken verzetten alle deelnemers een aantal stapjes naar links, zodat de hele kring naar links draait. Op het moment dat iemand iets wilt zeggen, zegt diegene “STOP” en formuleert hij/zij een leerpunt. De kring gaat weer draaien, iedere deelnemer doet nu kleine stapjes naar rechts, de kring draait naar rechts. De begeleider zegt: “STOP” en formuleert wat hij/zij geleerd heeft. “wat ik leerde was……………….”. Na iedere “stop” draait de kring in de andere richting. We draaien nu weer naar links tot er iemand stop zegt en zijn/haar leerpunt formuleert. Als de kring in 1x helemaal rond draait is de oefening afgelopen.

Terugkijken - 10 min

De ervaring leert dat doorvragen belangrijk is bij evalueren. Extra vragen die gesteld kunnen worden zijn:

  • Zou je dat eens concreet kunnen maken?
  • En hoe ziet dat er uit?
  • En wat ga je nu vanaf morgen anders doen nu je dit inzicht (of wat dan ook) hebt?
  • Wie van de studenten heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt vinden jullie?

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie