JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Sollicitatiegesprek 2 | De sollicitatiebrief

Studenten leren een sollicitatiebrief en cv opstellen.

Stageles | Sollicitatiegesprek 2 | De sollicitatiebrief
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Internet, computer, camera of telefoon
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Strategie: Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel).

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Voorbereiden op het sollicitatiegesprek

Lesdoelen

Studenten weten hoe ze een sollicitatiebrief opstellen.

Te leveren producten

Sollicitatiebrief + CV

Beginsituatie

Om de les te laten aansluiten bij de doelgroep is het interessant om voorbeelden van brieven te kiezen die aanlsuiten op de branche. Zie het kopje ‘orientatie’ voor ideeën.

In de laatste les van dit thema gaat de student leren hoe hij zijn online profiel voor zijn toekomst kan inzetten.

Vooruitkijken - 20 min

Een CV staat voor Curriculum Vitae, in het Latijn betekent dit ‘levensloop’. In een CV beschrijf je in een document je levensloop op professioneel gebied. Dus wat heb je voor onderwijs gevolgd, op welke scholen, welke richting, etc. En waar heb je gewerkt of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gedaan. Wanneer je ‘unieke CV’s’ googlet wordt er een verzameling aan veelzijdige CV’s getoond.

In deze Blendspace staat een verzameling met video’s die getoond kunnen worden.

Om een CV of sollicitatiebrief te schrijven kun je studenten de volgende websites geven als leidraad:

http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiebrief-en-cv/ sollicitatie-via-e-mail

http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiebrief-en-cv/ cv-opstellen

http://www.succesvolle-sollicitatiebrief.nl/opbouw-sollicitatiebrief/dit-schrijf-je-beter-niet

Uitvoering - 30 min

Solliciteren

In de vorige lessen heb je naast je werkervaring, ook je kwaliteiten en ontwikkelingspunten opgeschreven. Deze ga je nu verwerken in je CV (Curriculum Vitae) en een sollicitatiebrief.

Opdracht 1.

a. Maak een CV

 • Maak de tekst voor je eigen CV
 • Controleer het CV aan de hand van de websites die je docent heeft aangeraden en de eisen die hieronder staan beschreven.
 • Maak de lay out van jouw CV nu op een manier waarmee je de aandacht wil trekken.
 • Vraag een medestudent om je CV in 3 minuten te lezen. Vraag om de indruk die het CV maakt op de medeleerling en schrijf deze op. Is dit ook hoe jij wilt overkomen?

Resultaateisen CV

 • Netjes, verzorgd en in foutloos Nederlands
 • Niet meer dan anderhalf, hooguit twee A4-tjes
 • Geeft in een oogopslag een indruk van jouw kwaliteiten
 • Sluit aan op de functie waarop je solliciteert
 • Bevat jouw prestaties uit het verleden
 • In positieve bewoordingen opgesteld
 • Overzichtelijk opgemaakt
 • Concreet, duidelijk en feitelijk

b. Laat je CV beoordelen

Beschrijf kort de reacties op je CV van je medestudent. Heb je er vervolgens nog iets aan veranderd? Beschrijf dat ook. Lever deze twee documenten samen in bij je docent (Nederlands) en vraag om feedback.

Opdracht 2.
Schrijf een sollicitatiebrief of maak een sollicitatievideo

Sollicitatiebrief:
Om een echte sollicitatiebrief te schrijven is het fijn om wat standaardregels te weten en veel voorbeeldbrieven te lezen. Op deze manier kun je veel leren van andere brieven en ontdekken op welke manier jij graag wilt opvallen bij je toekomstige werkgever.

Op de websites die je docent je aanreikt staan deze voorbeelden, zoek zelf vooral verder op internet. (Handige site: http://www. stagemotor.nl/studenten/stagehandleiding.php?link=6, januari 2016) In de brief moet in ieder geval staan waarom jij geschikt bent voor de functie en de motivatie waarom je zo graag bij dat bedrijf wilt werken.

Sollicitatievideo
Om een goede sollicitatievideo te maken, moet je een goede voorbereiding hebben. In de volgende link kun je lezen over wat nou een goede sollicitatievideo is. Originaliteit valt natuurlijk op! https://theodekleijn.nl/sollicitatievideo-10-tips-goede-video/ ,januari 2016 of http://www.frankwatching.com/archive/2015/05/07/ laat-sollicitatie-opvallen-5-tips-geslaagd-video-cv/ , januari 2016.

 

Als je de opdracht afhebt:

Terugkijken - 10 min

Video‘s worden in drietallen bekeken en op de video wordt feedback gegeven.

Feedback geef je zo:

o Waarneembaar gedrag beschrijven; concrete, duidelijk

en feitelijk (Bij alle vormen van feedback is het van belang dat ze toegelicht worden en zich richten op de leerdoelen en actief verwerkt worden)

 • In de ik-vorm vertellen
 • Beschrijf wat dat effect van dat gedrag op jou had
 • Kans geven om te reageren
 • Samen tot een verandering komen
 • Navragen

Leeropbrengst: Studenten leren hoe ze het internet kunnen beïnvloeden door marketing voor zichzelf te doen.

Product(en): Een video waarin ze zichzelf presenteren.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie