JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Normvinding sexting

Studenten kunnen de term sexting uitleggen, de VR-video analyseren en (on)wenselijk gedrag benoemen.

Normvinding sexting
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
VR-Brillen, laptop & tape
In te zetten bij:
Burgerschap | SLB | Nederlands

Competentie

De student weet de meer evidente effecten van het toenemend mediagebruik op het menselijk bestaan te benoemen, zoals: het feit dat de media altijd en overal aanwezig zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan, dat er steeds meer informatie op ons afkomt, etc.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Sexting

Lesdoelen

 • Studenten kunnen de term sexting uitleggen aan de hand van voorbeelden;
 • Studenten kunnen de situatie uit de video analyseren;
 • Studenten kunnen (on)wenselijk gedrag benoemen.

Te leveren producten

n.v.t.

Beginsituatie

Stel met digitool Mentimeter anoniem de volgende vragen aan de klas:

 • Weet jij wie een foto kan zien wanneer je een foto op internet post? (JA/NEE)
 • Houd je het in de gaten hoeveel likes een bericht van jou heeft? (JA/NEE)
 • Kijk je bij accounts die je volgt hoeveel volgers en likes iemand heeft? (JA/NEE)

Per vraag geeft de ruimte aan de klas om persoonlijke ervaringen te delen.

Vooruitkijken - 20 min

De klas wordt ingedeeld in groepen van 4 of 5 studenten. De docent legt uit dat er een VR-film bekeken gaat worden en hoe dit in zijn werk zal gaan. De VR-brillen worden uitgedeeld.

Vervolgens wordt er per groep enkele vragen gesteld over de bekeken video. Zie kijkersvragen in bijlage 3.

Uitvoering - 30 min

Basisopdracht

De docent maakt een streep op de vloer van het klaslokaal met tape. De studenten worden gevraagd om aan een kant van de streep te gaan staan. Vervolgens gaat de docent stellingen voorleggen aan de groep. Wanneer de studenten het eens zijn met de stelling doen ze een stap vooruit, wanneer ze het niet eens zijn met de stelling doen ze een stap achteruit.

 • Stelling 1: als je een naaktfoto maakt van jezelf vraag je zelf om problemen
 • Stelling 2: als je een naaktfoto ontvangt, mag je die doorsturen
 • Stelling 3: als je een naaktfoto ontvangt van iemand die je niet kent mag je die doorsturen
 • Stelling 4: als je een naaktfoto ontvangt van iemand die je kent, moet je die persoon altijd waarschuwen
 • Stelling 5: als je een naaktfoto ontvangt van iemand moet je dat aan je ouders vertellen
 • Stelling 6: als je een naaktfoto ontvangt van iemand op school moet je dat aan de docent vertellen

Tip: laat de studenten elkaars hand vasthouden dan voelen ze letterlijk het verschil ontstaan.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp kan je er als docent ook voor kiezen om de studenten groepen te laten vormen en ze de stellingen voor de leggen. De stellingen worden dan in kleiner verband besproken. Per stelling moet een groep met minimaal twee argumenten voor en twee argumenten tegen de stelling komen.


Verdiepingsopdracht

Verdeel de klas in groepen van 3 tot 4 studenten. Binnen de groep krijgt elke student een karakter uit de video toegewezen (Dewi, haar vriend of een van de jongens die de video bekijken en delen). Voor de persoon die ze toegewezen hebben gekregen, moeten de studenten tips opschrijven.

 • Wat kun je hem/haar voor advies geven?
 • Wat kun je doen om dit te voorkomen?
 • Wat kun je doen als het al gebeurd is?

Terugkijken - 10 min

Doorloop elke opdracht en de uitkomsten ervan. Probeer aan de hand van de uitspraken van de studenten te komen tot een groepsnorm: wat doen we als klas wanneer een vergelijkbare situatie zich voordoet?

Deze les is ontwikkeld in samenwerking met Podium

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie