JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Regels voor influencers

Studenten weten wat een influencer is en kunnen ook benoemen wie ze volgen, maar hoeveel wordt er eigenlijk verdiend door influencers? Wat kan bijvoorbeeld een foto op Instagram opleveren? En aan welke regels moet deze post voldoen?

Regels voor influencers
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
4
Benodigdheden:
Padlet
In te zetten bij:
Burgerschap | SLB | Nederlands

Competentie

De student stimuleert de interactie tussen anderen. Bevordert de participatie van andere community members. Inspireert anderen optimaal gebruik te maken van sociale netwerken. Is behalve op zichzelf en naasten ook gericht op het gemeenschappelijke doel van de community als geheel. Waakt over de nettiquette binnen sociale netwerken en gaat uitsluiting, flaming en destructief gedrag van anderen tegen.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Regels voor influencers.

Lesdoelen

Aan het einde van de les kunnen studenten benoemen aan welke regels influencers zich horen te houden. Daarnaast kunnen ze een schatting geven van de markt door bijvoorbeeld te benoemen hoeveel een post op sociale media kan opleveren.

Te leveren producten

Een gevulde Padlet.

Beginsituatie

Studenten weten wat een influencer is en kunnen ook benoemen wie ze volgen. De regels die er zijn voor gebruikers van sociale media zijn echter niet bekend.

Vooruitkijken - 30 min

Open de les met het bekijken van de volgende video van RTL Boulevard. Vraag aan de klas of Filemon gelijk heeft, zijn er inderdaad geen regels voor influencers?

In Europa zijn er regels over het maken van reclame. Dat is in Nederland vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat het volgende omschreven:

  • Reclame moet herkenbaar zijn. Dit wil zeggen dat een influencer duidelijk moet maken dat het om reclame gaat. Het stiekem vermelden van producten is dus niet toegestaan;
  • Er mag geen informatie over het product worden weggelaten. Je mag dus niet bewust negatieve informatie niet benoemen, zoals de effecten van een energiedrank op je gezondheid.

Wanneer een influencer zich niet aan deze regels houdt, kan een consument/kijker dit opvoeren in een rechtszaak. Een rechter oordeelt dan of er aantoonbare schade is. Dit gebeurt maar weinig omdat iemand niet zomaar juridische kosten gaat maken. Het starten van een rechtszaak is namelijk best duur.

Vraag aan de klas: welke partij in Nederland zou hierbij kunnen helpen? Ofwel: wie komt er op voor de belangen van de consument? De ACM, autoriteit consument en markt, heeft de bevoegdheid om boetes uit te delen tot €900.000 wanneer er sprake is van oneerlijke handelspraktijken.


Hoe ziet de sociale media-markt er dan uit?

Hoeveel een foto oplevert voor een influencer hangt af van het account. Amber van Leeuwen, oprichter van The Social Good Girl, een marketingbedrijf voor influencers laat in de Viva weten dat je vanaf 10k volgers tussen de €100 en €150 kan verdienen per bericht. Bij een account dat tussen de 100K en 200K volgers heeft, ga je richting de €1000 per foto.

Vraag aan de klas: hoe moet je je gedragen als influencer? Gelden er dan andere regels? Bespreek de Duitse influencer die een celstraf kreeg van een paar maanden.

Bedrijf Unilever laat via RTL Nieuws weten dat zij voortaan strenger letten op accounts die nep-volgers hebben.

Presentator Nicolaas Veul heeft in de documentaire #Follow me onderzoek gedaan naar de werking van sociale media en hoe er wordt gefraudeerd. Een van zijn bevindingen is dat ouders volgers kopen voor hun kinderen. Lees het artikel van Linda hier.

Uitvoering - 20 min

Basisopdracht

Doe research naar aanbieders van nepaccounts. Zoek zoveel mogelijks websites en opties die te koop zijn, deel alles via Padlet.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Schrijf op het bord websites waar studenten kunnen kijken. Denk bijvoorbeeld aan: onlinevolgers.nl of followersnet.com.


Verdiepingsopdracht

Laat studenten volgers, likes of comments kopen en het koopproces later uitleggen in een presentatie. Een andere optie is om studenten een profiel op sociale media te laten onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld van een idool zijn. Bij het onderzoeken ze gaan ze uitvinden of ze nepaccounts, likes of comments kunnen herkennen. Een nepaccount is veelal te herkennen doordat er geen activiteit op is en het account wel heel veel mensen volgt.

Terugkijken - 10 min

Influencers moeten zich, net als andere partijen, aan de regels rondom reclame houden. De tip die jij na deze les kan geven, is dat iemand via sociale media duidelijk maakt dat het om reclame gaat. Bedenk dat alles waar de influencer voordeel bij heeft of een positief effect heeft voor een bedrijf een vorm is van reclame. Dit hoeft niet te betekenen dat er geld wordt verdiend, een voordeel kan ook in de vorm van te ontvangen producten.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie