JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Regels in WhatsApp-groepen

Wat doe je wanneer er ongewenste beelden worden gedeeld in een WhatsApp-groep? Studenten denken na over het effect van online communicatie en verklaren wat volgens hen de norm is.

Regels in WhatsApp-groepen
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2 | 3 | 4
Benodigdheden:
Beamer en eventueel Padlet
In te zetten bij:
Burgerschap | SLB | Nederlands

Competentie

De student beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl. De student kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Omgaan met (sociale) media.

Lesdoelen

  • Studenten bepalen samen de norm: welke regels hanteren wij en hoe spreken we elkaar aan?
  • Studenten kunnen benoemen wat het effect is van het delen van heftige beeltenissen op anderen

Te leveren producten

Lijst met omgangsregels.

Beginsituatie

Studenten zijn actief op sociale media en zien daar met enige regelmaat berichten of beeldmateriaal voorbij komen dat als ongepast kan worden aangemerkt.

Vooruitkijken - 20 min

We communiceren dagelijks met verschillende mensen. Met je ouders praat je anders dan met je vrienden of met bijvoorbeeld je docent. Door de komst van het internet en smartphones vindt veel communicatie zich tegenwoordig ook online af. Een vorm waarbij de communicatie soms anders loopt dan wanneer het om een offline gesprek zou gaan. We gaan kijken naar voorbeelden waarbij de grens werd opgezocht of overschreven. Per nieuwsbericht laat je weten wat jouw mening is.

  • Vijf kinderen deelden kinderporno in een WhatsApp-groep (De Limburger)
  • Middelbare school in Zwolle schorst leerlingen vanwege het delen van kinderporno (Onderwijsgids)
  • Politie doet onderzoek naar het delen van kinderporno door leerlingen in Wijhe (De Stentor)
  • Van kinderporno tot onthoofdingen: dit gebeurt er in de WhatsAppgroepen van scholieren. (rtlnieuws.nl)

Na het bespreken van de nieuwsberichten wordt klassikaal gevraagd wat dit nieuws met de studenten doet. Daarna worden de gevolgen besproken. Waar kregen de betrokkenen mee te maken en waarom? Is het terecht? (eventueel andere gevolgen: strafblaf / het niet meer kunnen verkrijgen van een VOG).

De website van de Rijksoverheid laten weten welke straffen er staan op het maken dan wel verspreiden van kinderporno. Je zou de studenten kunnen laten opzoeken hoe hoog een boete is in de vijfde categorie (antwoord: €83.000).

Na de bespreking wordt er nieuws vanuit het buitenland gedeeld. In Amerika was er een vrouw die de verkrachting van een vriendin via een livestream deelde op internet. Het nieuws wordt gedeeld met de klas, daarna beantwoorden de studenten in groepsverband de volgende vragen:

  • Bedenk twee alternatieven die Marina volgens jullie eigenlijk had moeten ondernemen?
  • Bedenk vervolgens wat de kijkers van de livestream eigenlijk hadden moeten doen?

Misschien zijn deze voorbeelden erg heftig en is het daarmee duidelijk voor de meesten dat dit schadelijk kan zijn voor betrokkenen, maar wat is het effect van negatieve reacties op sociale media? NOS op 3 laat het zien via Instagram Stories.

Uitvoering - 30 min

Basisopdracht

Schrijf voor jezelf drie regels op waarvan jij vindt dat die binnen een groep gelden. Nadat je dit hebt gedaan, deel je jouw regels met een vriend of vriendin. Welke regels komen overeen? En waarin verschillen jullie van elkaar? Kom in totaal tot 5 regels.

Daarna overleg je in een groep van 4 welke tien regels er zijn. Als groep schrappen jullie eerst de dubbele regels. Vervolgens bepalen jullie of iedereen zich kan vinden in deze regels. Wanneer iedereen akkoord is, vergelijk je de lijst met regels met een ander viertal. Ook hier worden alle dubbele regels uitgehaald. Per 8 studenten komt er een lijst met maximaal tien regels naar voren. Deze worden voorgedragen aan de klas.

De regels waarmee iedereen het eens is, worden door een student op het bord geschreven. Aan het einde gaat iedereen akkoord met de gestelde regels. De docent vraagt na afloop of er een verschil is tussen een offline of online groep. Moet er nog een regel worden toegevoegd die alleen gaat over online gedrag?

En wie gaat er op toezien? Wat doen we wanneer iemand zich niet aan de regels houdt?


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Schrijf voor jezelf drie regels op waarvan jij vindt dat die binnen een groep gelden. Noteer de belangrijkste regel in de online tool Padlet. Eén student zorgt ervoor dat de dubbele regels eruit worden gehaald. Na afloop worden de regels besproken en dient iedereen akkoord te gaan.


Verdiepingsopdracht

De bedachte regels worden door de studenten gegroepeerd. Ze bepalen zelf welke herkenbare thema’s er zijn en duiden dit met gekleurde post-its. Per thema kan de docent nog extra vragen stellen om het onderwerp uit te diepen.

Terugkijken - 10 min

De docent sluit af door het groepsproces te evalueren en te vragen hoe de studenten het hebben ervaren. Daarnaast is het raadzaam om de set met regels verderop in het jaar nog eens te herhalen.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie