JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Privacy mijn kostbaarste bezit?

In deze les leren de studenten wat sexting is en gaan de studenten met elkaar in gesprek over de impact van het delen en doorsturen van foto’s van anderen. Wat is de impact voor de ander?

Privacy mijn kostbaarste bezit?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
2 | 3 | 4
Benodigdheden:
Memootje of post-its, Mentimeter, A3-papier, A4-papier
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

Competentie

De student beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl. Kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld (‘je bent wat je surft/kijkt/speelt/downloadt’).

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Jezelf online profileren.

Lesdoelen

 • De student kan uitleggen waarom privacy zijn/haar kostbaarste bezit is.
 • De student weet dat het strafbaar is om ongevraagd foto’s van anderen online te zetten.

Te leveren producten

Twintig gouden tips om je online privacy te beschermen.

Beginsituatie

De student is zich niet bewust van de mogelijke impact van het delen of doorsturen van foto’s van anderen.

Vooruitkijken - 10 min

Vraag aan de klas:

 • Wie kan de definitie geven van sexting? Sexting is het sturen van seksueel getinte berichten of pikante foto’s of video’s, meestal via je mobiele telefoon.
 • Waar komt het woord vandaan? Sexting bestaat uit de Engelse woorden “sex” en “texting”.
 • Sinds wanneer speelt dit probleem denk je? Sinds het massale gebruik van de smartphones met camera’s.

Pols de ervaringen van de student met sexting door ze vragen te stellen via Memootje. Via deze website kunnen studenten anoniem hun mening geven. Orden de uitkomsten en bespreek dit in de klas. Het kan uiteraard ook met een “normale” Post it.

Uitvoering - 40 min

Opdracht 1 

Kijk de video van Nieuwsuur in de klas. Stel na het bekijken van de video de volgende vragen via Mentimeter.

 1. Het meisje in de video stuurt een naaktfoto van zichzelf naar haar ‘vriendje’ via de sociale media. Ze wil eigenlijk geen foto van zichzelf sturen. Waarom doet ze dit uiteindelijk toch?
 2. In de video wordt over een campagne die gaat over sexting gesproken. Wat is de boodschap die de bedenkers hiermee willen overbrengen?

A. Het is gevaarlijk om blootfoto’s van jezelf te verspreiden.
B. Het is verboden om blootfoto’s van jezelf te verspreiden.
C. Het is verkeerd om ontvangen blootfoto’s van iemand anders door te sturen.

3. Op welke manieren kan een foto van jou verspreid worden waardoor hij voor iedereen zichtbaar is?

4 Stel: je verstuurt een naaktfoto van jezelf naar een vriend of vriendin. Wie kunnen deze foto uiteindelijk misschien te zien krijgen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

A. Je ouders
B. Je opa en/of oma
C. De leraren van school
D. Je vrienden of vriendinnen van je sportclub
E. Een onbekende man in Canada

5. Stel: iemand probeert jouw broertje of zusje over te halen zich voor de webcam uit te kleden of een naaktfoto van zichzelf te versturen. Wat kun je hem of haar voor adviezen geven?

Opdracht 2

Verdeel de studenten in groepjes van vier studenten. Elke student krijg een a4-papier en elke groep krijgt één a3-vel. De studenten gaat eerst individueel vijf tips opschrijven waarvan zij vinden dat het je privacy online vergroot. Om inspiratie op te doen, mogen ze online informatie opzoeken. Nadat elk groepslid vijf tips heeft, wordt er in groepsverband een top 10 gemaakt. Alle tips worden besproken en de tips die op elkaar lijken worden samengevoegd. De top 10 komt op het A3-papier te staan. Alle A3-vellen worden in de klas opgehangen en de studenten lezen elkaars tips.


Verdiepende opdracht

Leg aan de klas uit dat jullie het spel “over de streep” gaan spelen. Markeer met tape een streep op de grond en plaats de studenten achter de lijn. Geef aan dat ze bij het positief beantwoorden van de vraag een stap naar voren moeten doen, wanneer ze de vraag negatief beantwoorden doen de studenten een stap naar achteren. Om de veiligheid in de groep te garanderen is het aan te raden om vooraf duidelijkheid te geven over het soort vragen en wat er wordt gedaan met de antwoorden. Het kan de studenten helpen om vooraf te weten dat het beantwoorden van een vraag er niet voor zorgt dat hij/zij meer uitleg moet geven.

 1. Heb je spijt dat je bepaalde informatie online geplaatst hebt?
 2. Wanneer je een nieuwe applicatie installeert; lees je dan de gebruikersvoorwaarden?
 3. Deel jij gevoelige informatie over jezelf via social media?
 4. Heb je weleens iemand gepest via social media?
 5. Ben jezelf wel eens gepest via social media?

Terugkijken - 10 min

Bekijk tot slot deze video van de politie. Wie is het eens met de titel van deze les: Privacy, mijn kostbaarste bezit?!

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie