JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Online profiel

Naast de offline identiteit wordt de online identiteit steeds belangrijker in het bekijken van een persoon. De vraag is of studenten zich bewust van zijn van de manier waarop zij zich online profileren en of zij hier tevreden mee zijn.

Online profiel
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
Laptop | Mobiel | Beamer | Pen & papier | Schoolbord/ Whiteboard
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

Competentie

 • Strategie
  S1: Reflecteren op het eigen mediagebruik
  Is zich bewust van het eigen patroon van mediagebruik.
 • De student is zich bewust van zijn eigen profilering online. Kent verschillende sociale media kanalen. Reflecteert op zijn eigen media gebruik.
Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Jezelf online profileren

Lesdoelen

 • Bewustwording van de manier waarop je jezelf online profileert
 • Bewustwording van de verschillende doelen van online platforms
 • De student kan van drie verschillende platforms van elkaar onderscheiden aan de hand van een ander doel.

Te leveren producten

Beginsituatie

Naast de offline identiteit wordt de online identiteit steeds belangrijker in het bekijken van een persoon. De vraag is of studenten zich bewust van zijn van de manier waarop zij zich online profileren en of zij hier tevreden mee zijn.

Vooruitkijken - 15 min

Laat de studenten een profiel zien van een bekend persoon. Denk hierbij aan sociale media kanalen, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter. Kies een persoon uit waarin de doelgroep geïnteresseerd is, kies bijvoorbeeld een bekende artiest, – sporter of  – presentator. Je zou ook kunnen denken aan een voorbeeldpersoon uit de sector, een toekomstige werkgever. Denk hierbij aan je eigen netwerk, maar zorg wel altijd dat je of een openbaar profiel gebruikt of toestemming vraagt om het profiel te bekijken met de klas.
Benadruk in de bespreking van het profiel ten eerste hoe het platform een bepaald doel dient. Ten tweede waarom de profielfoto bij het gekozen platform past of juist niet. Ten derde, in hoeverre andere tekstuele informatie past bij het platform. Daarnaast kan er ook naar het profiel gekeken worden vanuit verschillende perspectieven; vriend, familie, studiegenoot, werkgever, iemand met kwade bedoelingen (financieel, seksueel bijvoorbeeld).

Uitvoering - 25 min

Basisopdracht

Zoek een maatje en zoek via een mobiel of laptop op wat je over hem/haar kunt vinden. Schrijf op (papier of word bestand) wat je over hem/ haar hebt kunnen vinden

Tips voor waar je kunt zoeken:

 • Google
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Snapchat
 • Instagram
 • Twitter

Tips voor waar je naar kunt zoeken:

 • Leeftijd
 • Hobby’s
 • Interesses
 • Likes
 • Opleidingen
 • Scholen
 • Relaties
 • Favoriete pagina’s
 • Foto’s

 

Vertel aan je maatje wat jij over hem hebt opgeschreven. Iedereen schrijft vervolgens op (op papier of in een word document)

 • Wat hij/ zij al wist
 • Wat hij/ zij nog niet wist
 • Of hij/ zij iets gaat aanpassen en zo ja, wat hij/ zij gaat aanpassen

Verdiepingsopdracht

Tip voor de docent:
Stel je voor dat studenten het niet fijn vinden om hun profiel met andere te bespreken. Kies er dan voor om bijvoorbeeld het profiel van een andere student te bespreken of om te kijken naar openbare profielen op de platforms.


Online gebruik van de lesbrief
Deze lesbrief kan ook ingezet worden voor afstandsleren. Door afstandsleren in te zetten, worden zowel jij als jouw studenten digitaal vaardiger. Afstandsleren is handig voor momenten waarop het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te zijn. Daarnaast kan het ook zeker een aanvulling zijn op klassikale lessen, omdat studenten in hun eigen tempo in rust aan de slag kunnen met het materiaal.

Individueel werken
Om deze les via afstandsleren aan te bieden kan je goed gebruik maken van Microsoft Forms.  Als je Microsoft op school gebruikt, dan kan je gebruik maken van de Microsoft-account om in te loggen bij Microsoft Forms.

In Microsoft Forms kan je kiezen voor een ‘nieuw formulier’ of een ‘nieuwe quiz’. Hier kun je de opdrachten uit deze lesbrief in verwerken.


Samenwerken
Voor sommige opdrachten wordt er van de studenten gevraagd dat zij samenwerken. Dit kan in kleinere groepen zijn of klassikaal. Je kan de studenten online laten samenwerken door gebruik te maken van Padlet. Wanneer je eenmaal een Padlet hebt aangemaakt, kan je studenten uitnodigen om in dezelfde online omgeving te werken. Dit doe je door rechtsboven in het scherm de aangemaakte Padlet te delen. Wanneer je hier op klikt, zie je dat Padlet een QR-code kan genereren of dat er je een link kan delen met jouw studenten. Door de aangemaakte Padlet te delen, kunnen studenten samenwerken in dezelfde online omgeving. Elke student kan binnen de aangemaakte Padlet een eigen ‘kaart’ aanmaken. Om het overzichtelijk te houden kan het handig zijn om aan te vinken dat studenten hun naam moeten opgeven bij de kaart die ze aanmaken. Het helpt de studenten ook wanneer je de Padlet een naam geeft die verwijst naar de opdracht. Je hebt de mogelijkheid om een titel en een ondertitel op te geven hierdoor kan je een omschrijving kwijt die voor elke student zichtbaar is.  Als je studenten feedback wilt geven dan kan je dit doen door een aparte kaart aan te maken met tips of te individueel te reageren op de kaarten die worden aangemaakt door de studenten.

 

Samenwerken voor gevorderden
Wil je graag jouw studenten zien om iets uit te leggen of om iets te laten zien, dan kan je er ook voor kiezen om via Microsoft Teams online les te geven. In deze video wordt uitgelegd hoe je dit kan doen. Als je bekend bent geworden met afstandsleren en meer uitdaging zoekt kan je denken aan Microsoft OneNote. Het programma is geschikt voor een lessenserie. Bij een lessenserie over mediawijsheid kan je denken aan het gebruiken van verschillende lesbrieven die te vinden zijn op https://mbomediawijs.onlinemetbrendly.nl/lessen/.

Terugkijken - 20 min

Bespreek klassikaal wat er is geleerd, door (op het bord of via een beamer) het volgende figuur te weergeven.

 

LINKEDIN FACEBOOK
INSTAGRAM TWITTER

Bespreek met elkaar wat de do’s and don’ts zijn voor de vier verschillende platforms en schrijf dit op.

 

Tip voor de docent: als de platforms niet passend zijn, dan kan er ook gekozen worden voor anderen sociale media platforms (Google, E-mail) of iets specifiekers dan een platform een foto die gebruikt wordt in het werkveld (portofolio, cv)

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie