JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Online navigeren

De student kan gebruik maken van de app 9292 om te bepalen hoe hij ergens moet komen met het openbaar vervoer. De student kan gebruik maken van Google Maps om te bepalen hoe hij zelf ergens naartoe kan wandelen/ fietsen/ rijden.

Online navigeren
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
Laptop | Mobiel | Beamer | Pen & papier
In te zetten bij:
Mediawijsheid | SLB

Competentie

  • Strategie
    S2: Doelen realiseren met media
  • De student weet hoe hij media kan inzetten om te bepalen waar hij is en om te bepalen hoe hij ergens komt.
Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Tools & apps strategisch inzetten

Lesdoelen

De student kan gebruik maken van de app 9292 om te bepalen hoe hij ergens moet komen met het openbaar vervoer. De student kan gebruik maken van Google Maps om te bepalen hoe hij zelf ergens naartoe kan wandelen/ fietsen/ rijden.

Te leveren producten

Beginsituatie

Veel studenten maken in hun studie gebruik van een ov-chipkaart. Zo zetten ze de kaart in voor hun vrije tijd, gaan ze er mee naar school en zullen ze hem ook gebruiken voor hun stage. Het is belangrijk voor een stage dat de student zelfstandig kan bepalen hoe hij bij afspraken op andere locaties kan komen. Dit zal meer vragen van de student omdat het gaat om nieuwe locaties in plaats van bijvoorbeeld hun vaste route naar school. Daarnaast moeten studenten ook op tijd zijn en is het van belang dat zij van tevoren een goede inschatting maken van hun reistijd.

Vooruitkijken - 30 min

Start het gesprek met de vraag hoe studenten vanochtend naar school zijn gekomen, met de fiets/ openbaar vervoer/ de auto. Verdeel de studenten over deze groepen en laat iedereen individueel de volgende opdracht doen.

 

Je gaat van A naar B. Je moet vanaf jouw school (A) naar het examencentrum (B), waar je het theorie examen voor je rijbewijs hebt.

A = ….

B = CBR Examencentrum, Naritaweg 150, Amsterdam

De antwoorden kunnen opgeschreven worden in een word-document of op een los papier.

 

Hoe pak je dit aan?

Welke apps gebruik je?

Hoe vaak moet je overstappen?

Hoe lang ben je onderweg?

Hoe laat vertrek je van huis?

Laat de studenten individueel de opdrachten maken, zodra iedereen klaar is kan per groepje besproken worden wat de antwoorden op de vragen zijn. Als alle drie de groepen klaar zijn hiermee, dan kan van iedere groep 1 student kort vertellen wat hun gezamenlijke antwoord op  is op de vragen, zodat alle groepjes van elkaar kunnen leren.

Uitvoering - 20 min

Basisopdracht

 

Je gaat van de Jan de Louterstraat (A) direct door naar je stage (B), je moet hier om 08.30 zijn. Laat studenten hun eigen stage kiezen als zij deze niet hebben kies dan voor het voorbeeld van het verzorgingstehuis.

Je gaat van A naar B.

A =  Jan de Louterstraat 12, Amsterdam

B = Wisseloord 219, Amsterdam

De antwoorden kunnen opgeschreven worden in een word-document of op een los papier.

 

Hoe pak je dit aan?

Hoe vaak moet je overstappen?

Hoe lang ben je onderweg?

Je hebt vertraging, wat doe je nu?

Bespreek deze laatste opdracht klassikaal, laat verschillende studenten aan het woord. Vraag de studenten of ze wel eens problemen hebben gehad met het reizen naar hun stage en hoe dit dan ging.


Verdiepingsopdracht

Stel je voor dat studenten geen ov-chipkaart hebben of er heel weinig mee reizen waardoor ze nog niet de basiskennis hebben van het reizen met de kaart, loop dan samen deze site door om te starten bij de basis.


Online gebruik van de lesbrief

Deze lesbrief kan ook ingezet worden voor afstandsleren. Door afstandsleren in te zetten, worden zowel jij als jouw studenten digitaal vaardiger. Afstandsleren is handig voor momenten waarop het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te zijn. Daarnaast kan het ook zeker een aanvulling zijn op klassikale lessen, omdat studenten in hun eigen tempo in rust aan de slag kunnen met het materiaal.

Individueel werken

Om deze les via afstandsleren aan te bieden kan je goed gebruik maken van Microsoft Forms.  Als je Microsoft op school gebruikt, dan kan je gebruik maken van de Microsoft-account om in te loggen bij Microsoft Forms. In Microsoft Forms kan je kiezen voor een ‘nieuw formulier’ of een ‘nieuwe quiz’. Hier kun je de opdrachten uit deze lesbrief in verwerken.

Samenwerken

Voor sommige opdrachten wordt er van de studenten gevraagd dat zij samenwerken. Dit kan in kleinere groepen zijn of klassikaal. Je kan de studenten online laten samenwerken door gebruik te maken van Padlet. Wanneer je eenmaal een Padlet hebt aangemaakt, kan je studenten uitnodigen om in dezelfde online omgeving te werken. Dit doe je door rechtsboven in het scherm de aangemaakte Padlet te delen. Wanneer je hier op klikt, zie je dat Padlet een QR-code kan genereren of dat er je een link kan delen met jouw studenten. Door de aangemaakte Padlet te delen, kunnen studenten samenwerken in dezelfde online omgeving. Elke student kan binnen de aangemaakte Padlet een eigen ‘kaart’ aanmaken. Om het overzichtelijk te houden kan het handig zijn om aan te vinken dat studenten hun naam moeten opgeven bij de kaart die ze aanmaken. Het helpt de studenten ook wanneer je de Padlet een naam geeft die verwijst naar de opdracht. Je hebt de mogelijkheid om een titel en een ondertitel op te geven hierdoor kan je een omschrijving kwijt die voor elke student zichtbaar is.  Als je studenten feedback wilt geven dan kan je dit doen door een aparte kaart aan te maken met tips of te individueel te reageren op de kaarten die worden aangemaakt door de studenten.

 

Samenwerken voor gevorderden

Wil je graag jouw studenten zien om iets uit te leggen of om iets te laten zien, dan kan je er ook voor kiezen om via Microsoft Teams online les te geven. In deze video wordt uitgelegd hoe je dit kan doen. Als je bekend bent geworden met afstandsleren en meer uitdaging zoekt kan je denken aan Microsoft OneNote. Het programma is geschikt voor een lessenserie. Bij een lessenserie over mediawijsheid kan je denken aan het gebruiken van verschillende lesbrieven die te vinden zijn op https://mbomediawijs.onlinemetbrendly.nl/lessen/.

 

Terugkijken - 10 min

Om af te sluiten en te zien wat de kennis van de studenten is kan er een korte quiz afgenomen worden. Dit kan gedaan worden aan de hand van woordwolk (video vanaf 1.18) in Mentimeter met de volgende vragen. Bespreek de antwoorden klassikaal.

 

Welke apps kan je gebruiken om van A naar B te komen?
Voor welke situaties zou je een route kunnen gebruiken?

Waar moet je aan denken als je ergens naar toe gaat?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie