JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Omgaan met negatief online effect

Door het internet hebben jongeren gemakkelijk contact met elkaar, vaak is dit leuk en handig maar helaas niet altijd. Cyberpesten, identiteitsfraude en sexting zijn mogelijke gevolgen. Twee op de tien kinderen is in aanraking gekomen met digitaal pesten. Doordat je elkaar tijdens online contact niet werkelijk ziet zal het gemakkelijker zijn om iets te doen wat je normaliter niet doet.

Omgaan met negatief online effect
Tijdsduur:
90 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
Laptop | Mobiel | Beamer | Pen & papier
In te zetten bij:
Burgerschap | ICT | Mediawijsheid | Nederlands | SLB

Competentie

 • Communicatie
  C3: Participeren in sociale netwerken
 • Strategie
  S1: Reflecteren op het eigen mediagebruik
 • De student weet wat de negatieve gevolgen van het gebruiken van media kunnen zijn.
Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

 • Omgaan met (sociale) media
 • Privacy

Lesdoelen

 • Studenten kunnen de term sexting, cyberpesten, identiteitsfraude uitleggen aan de hand van voorbeelden.
 • Studenten kunnen beschrijven wat de gevolgen zijn van sexting, cyberpesten, identiteitsfraude
 • Studenten weten wat ze kunnen doen tegen sexting, cyberpesten, identiteitsfraude

Te leveren producten

Brochure

Beginsituatie

Door het internet hebben jongeren gemakkelijk contact met elkaar, vaak is dit leuk en handig maar helaas niet altijd. Cyberpesten, identiteitsfraude en sexting zijn mogelijke gevolgen. Twee op de tien kinderen is in aanraking gekomen met digitaal pesten.  Doordat je elkaar tijdens online contact niet werkelijk ziet zal het gemakkelijker zijn om iets te doen wat je normaliter niet doet.

Vooruitkijken - 20 min

Hieronder zie je 6 situaties. Lees de situaties samen door. Welk begrip kun je hieraan koppelen? Kies uit:

 • Cyberpesten
 • Sexting
 • Identiteitsfraude

 

 1. Mieke loopt op straat en haar rijbewijs wordt uit haar zak gestolen. Mieke heeft geen auto en gebruikt haar rijbewijs eigenlijk nooit. Een week later ontvangt Mieke een bericht dat zij een boete heeft van 250 euro vanwege te hard rijden. Mieke begrijpt er nies van, totdat zij erachter komt dat zij haar rijbewijs kwijt is.
 2. Als Linda (14) geen naaktfoto van zichzelf verstuurd zou haar vriendje het uitmaken. Inmiddels staat de foto op Social Media en is het bericht al 500 keer gedeeld. De hele school heeft het erover en Linda wordt erg gepest. Inmiddels weigert Linda om naar school te gaan, de kans is groot dat ze dit jaar niet gaat halen.
 3. Carolien (16)kreeg op een gegeven moment allerlei mails met hele nare teksten. Bijvoorbeeld “jij bent helemaal niets, een nul en al jouw vriendinnen haten je achter je rug om. Hoe hard Carolien het ook wilde negeren, het deed pijn en zij vertrouwde niemand meer.
 4. Kian (24) wordt toegevoegd door zijn collega Bart, zij werken samen bij een bakkerij. Kian dacht eigenlijk dat zij al vrienden waren, maarja hij zal het wel vergeten zijn. Vlak nadat Kian het vriendschapsverzoek accepteert krijgt hij een berichtje van Bart: “Hey Kian, wat gek he ik dacht dat wel allang vrienden waren op facebook. Ik heb een vraagje aan je, mijn loon is nog steeds niet gestort en ik zit een beetje krap deze maand. Zou jij misschien 100 euro naar mij over kunnen maken, je krijgt het natuurlijk zo snel mogelijk terug”. Kian wil Bart graag helpen, de volgende dag hoort hij van Bart dat hij hier niets vanaf weet.
 5. Diana (15) is verhuisd en komt in een nieuwe klas. Een klasgenoot voegt haar toe in de groepsapp op Whatsapp. Diana besluit zich voor te stellen aan haar klasgenoten en stuurt een berichtje waarin zij vertelt wie zij is, waar zij vandaan komt, haar leeftijd en hobby’s. Diana hoopt dat zij snel vrienden maakt in haar nieuwe klas. Op Diana haar berichtje werd snel gereageerd: “Ik zou maar uitkijken als ik jou was anders krijg je klappen tut”. Diana heeft een print screen gemaakt van het bericht en aan haar mentor laten zien. Nu noemt de hele klas haar een leugenaar en krijgt zij steeds vervelende berichtjes.
 6. Chris (14) is erg handig met computers. Op een dag komt hij thuis na school en vraagt een vriend of hij een nieuwe facebookpagina wil aanmaken voor één van hun andere vrienden: Dennis.

Chris wil graag helpen en maakt een nieuw account aan voor Dennis. De volgende dag blijkt dat de nieuwe facebookpagina is bewerkt met een gekke foto en vreemde teksten. Iedereen op school maakt Dennis nu belachelijk.

Bespreek klassikaal welk begrip bij welke vraag hoort.

Uitvoering - 30 min

Basisopdracht

Schrijf in je eigen woorden op wat de volgende begrippen betekenen volgens jou. De antwoorden kunnen opgeschreven worden in een word-document of op een los papier.

 • Cyberpesten
 • Sexting
 • Identiteitsfraude

Bespreek in groepjes van 4 (of groter of kleiner, wat uitkomt)

 • Wat zou jij doen als je slachtoffer wordt van cyberpesten/ sexting/ identiteitsfraude?
 • Wat doe je als je weet dat iemand anders slachtoffer is van cyberpesten/ sexting/ identiteitsfraude?

 

Vermeld dat Meldknop een site is waar je heel veel informatie kunt vinden over deze onderwerpen en dat dit een plek is waar studenten altijd op kunnen kijken als zij meer willen weten over het onderwerp of slachtoffer zijn.


Verdiepingsopdracht

Stel je voor dat je weet of het vermoeden hebt dat er een student in de klas is die slachtoffer is geworden van cyberpesten/ sexting/ identiteitsfraude. Vertel dan in een eerdere les dat je mogelijk een les wilt geven over deze thema’s, zeg dat studenten de vragenlijst (via bijvoorbeeld Mentimeter) anoniem kunnen invullen om te peilen of het geven van de les een goed idee is. Vragen voor deze vragenlijst kunnen zijn:

 • Zou je graag meer informatie willen krijgen over de thema’s cyberpesten, sexting en identiteitsfraude?
 • Zou je dit willen doen in een les met jouw klas, waarbij er niet wordt ingegaan op persoonlijke verhalen?
 • Wil je met een leraar of ander vertrouwenspersoon praten over cyberpesten/ sexting/ identiteitsfraude?

 

Maak op basis van de vragenlijst je keuze om deze les te geven of niet. Als je de les niet kan geven dan kan je nog wel een opdracht van deze les naar je studenten sturen om zelf thuis te maken of deze opdracht met bijbehorende informatie.Online gebruik van de lesbrief

Deze lesbrief kan ook ingezet worden voor afstandsleren. Door afstandsleren in te zetten, worden zowel jij als jouw studenten digitaal vaardiger. Afstandsleren is handig voor momenten waarop het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te zijn. Daarnaast kan het ook zeker een aanvulling zijn op klassikale lessen, omdat studenten in hun eigen tempo in rust aan de slag kunnen met het materiaal.

Individueel werken

Om deze les via afstandsleren aan te bieden kan je goed gebruik maken van Microsoft Forms.  Als je Microsoft op school gebruikt, dan kan je gebruik maken van de Microsoft-account om in te loggen bij Microsoft Forms. In Microsoft Forms kan je kiezen voor een ‘nieuw formulier’ of een ‘nieuwe quiz’. Hier kun je de opdrachten uit deze lesbrief in verwerken.

 

Samenwerken

Voor sommige opdrachten wordt er van de studenten gevraagd dat zij samenwerken. Dit kan in kleinere groepen zijn of klassikaal. Je kan de studenten online laten samenwerken door gebruik te maken van Padlet. Wanneer je eenmaal een Padlet hebt aangemaakt, kan je studenten uitnodigen om in dezelfde online omgeving te werken. Dit doe je door rechtsboven in het scherm de aangemaakte Padlet te delen. Wanneer je hier op klikt, zie je dat Padlet een QR-code kan genereren of dat er je een link kan delen met jouw studenten. Door de aangemaakte Padlet te delen, kunnen studenten samenwerken in dezelfde online omgeving. Elke student kan binnen de aangemaakte Padlet een eigen ‘kaart’ aanmaken. Om het overzichtelijk te houden kan het handig zijn om aan te vinken dat studenten hun naam moeten opgeven bij de kaart die ze aanmaken. Het helpt de studenten ook wanneer je de Padlet een naam geeft die verwijst naar de opdracht. Je hebt de mogelijkheid om een titel en een ondertitel op te geven hierdoor kan je een omschrijving kwijt die voor elke student zichtbaar is.  Als je studenten feedback wilt geven dan kan je dit doen door een aparte kaart aan te maken met tips of te individueel te reageren op de kaarten die worden aangemaakt door de studenten.

 

Samenwerken voor gevorderden

Wil je graag jouw studenten zien om iets uit te leggen of om iets te laten zien, dan kan je er ook voor kiezen om via Microsoft Teams online les te geven. In deze video wordt uitgelegd hoe je dit kan doen. Als je bekend bent geworden met afstandsleren en meer uitdaging zoekt kan je denken aan Microsoft OneNote. Het programma is geschikt voor een lessenserie. Bij een lessenserie over mediawijsheid kan je denken aan het gebruiken van verschillende lesbrieven die te vinden zijn op https://mbomediawijs.onlinemetbrendly.nl/lessen/.

Terugkijken - 40 min

In deze laatste opdracht maken de studenten een informatiefolder over één van de volgende onderwerpen:
– Cyberpesten
– Identiteitsfraude
– Sexting

Dit doen zij om hun kennis om te zetten naar een brochure.

 1. Open Word en klik op nieuw. Je ziet nu een zoekbalk, typ in de zoekbalk het woord Brochure.
 • Kies Brochure
 1. Verwijder de voorbeeld tekst en foto’s
 2. Ga op zoek naar foto’s die te maken hebben met jouw onderwerp.
 3. Verwerk de volgende vragen in jouw brochure:
 • Wat is het?
 • Wat zijn de gevolgen?
 • Wat kun je er tegen doen?

Zorg ervoor dat iedereen zijn brochure met elkaar deelt, via het online platform van de school bijvoorbeeld.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie