JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

De invloed van reclame

In deze les krijgen studenten inzicht in de werking van reclame. Ze maken ook zelf een reclameboodschap.

De invloed van reclame
Tijdsduur:
90 min.
Mbo-niveau:
3/4
Benodigdheden:
Papier, scharen, lijm, stiften, tijdschriften, kranten of Pinterest
In te zetten bij:
Burgerschap/Mediawijsheid/Nederlands

Competentie

De student herkent veelgebruikte standaardtechnieken en begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. De student gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren.

 

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

De invloed van reclame.

 

Lesdoelen

Student wordt zich door de les bewust van reclame: misleiding,  beïnvloeding, mening versus feiten, satire.

 

Te leveren producten

Een eigen gemaakte reclameboodschap.

Beginsituatie

De student is zich niet actief bewust van de werking van reclame.

Vooruitkijken - 15 min

Woordspin: Waar denk je aan bij het woord reclame. Wat is reclame eigenlijk!

Onderwijsleergesprek:

 • Wie kan de definitie geven van reclame?

Reclame is: Een reclame is bedoeld om mensen over te halen om bepaalde dingen te doen, of een bepaald product te kopen. Een goed voorbeeld van reclame is het tonen  de filmpjes tussen tv-programma’s door.

 • Wanneer wordt reclame misleiding?
 • Op wat voor manier ben je tot de keuze van jouw mobiel gekomen?

Uitvoering - 60 min

Opdracht 1
Bekijk het Schooltv filmpje over reclame.

De video zal tussentijds worden stopgezet om in tweetallen met elkaar uit te wisselen. Noteer per fragment wat je opvalt (20 min).

Klassikaal bespreken (10/15 minuten):

 • Heb je wel eens een miskoop gedaan?
 • Wanneer ontdekte je dat je spijt kreeg van je aankoop?
 • Waren er invloeden van reclameboodschappen of van anderen die jou er toe hebben aangezet de aankoop te doen?
 • Ben je wel eens op straat aangesproken en overgehaald ergens lid van te worden of iets te kopen? Zo ja, hoe dacht je daar later over?
 • Zie je de reclame in YouTube, Netflix of Facebook en op tv? (je ziet  het wel, maar bent het je niet bewust)
 • Heb je wel eens gemerkt dat als je iets hebt gegoogeld, dit product verschijnt bij je facebookberichten?

Opdracht 2 Maak een reclameboodschap
Samenwerkopdracht in groepjes van 3 tot 4 personen.

Maak een reclameposter en verzin een pitch (maximaal 1 minuut) van een aankoop die je kortgeleden hebt gedaan en waar je erg tevreden over bent. Probeer de  groep over te halen dit product te kopen (30 min). Aan de hand van het applaus hoor je hoe enthousiast ze zijn over jouw product!

Terugkijken - 15 min

Vragen:

 • Wat zou je in het vervolg anders doen?
 • Stel je jouw aankoop uit om verder te onderzoeken en te vergelijken?
 • Besluit je iets niet te kopen als je er wat langer over hebt nagedacht?

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie