JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Regels rondom online gedrag

Studenten kunnen de situatie uit een VR-video analyseren, (on)wenselijk gedrag op de werkvloer benoemen en een voorval uit de originele context halen en projecteren op een privésituatie of voorval op de werkvloer.

Regels rondom online gedrag
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
VR-Brillen & laptop
In te zetten bij:
Burgerschap | SLB | Nederlands

Competentie

B-2-2 – Herkent veelgebruikte standaardtechnieken. Begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Chatten

Lesdoelen

  • Studenten kunnen de situatie uit een video analyseren;
  • Studenten kunnen (on)wenselijk gedrag op de werkvloer benoemen;
  • Studenten kunnen een voorval uit de originele context halen en projecteren op een privésituatie of voorval op de werkvloer.

Te leveren producten

Eventueel een strip

Beginsituatie

De les wordt geopend met uitleg over het onderwerp. De docent laat weten wat er het komende lesuur staat te gebeuren en geeft een introductie over het te behandelen onderwerp.

Vervolgens wordt er instructie gegeven over de VR-film en hoe deze bekeken kan worden.

Studenten worden in groepen van 4 of 5 studenten ingedeeld en bekijken de video. Vervolgens wordt er per groep enkele vragen gesteld over de bekeken video. Zie kijkersvragen in bijlage.

Na de bespreking in de groep zorgt de docent voor een klassikale bespreking zodat de bevindingen per groep gedeeld kunnen worden. Vanwege de structuur wordt aangeraden dit met een digitool te doen.

Dit kan bijvoorbeeld in Mentimeter, Answergarden of Nearpod.

Vooruitkijken - 10 min

Vervolgens ontvangen de studenten een vragenlijst die individueel wordt ingevuld (zie wederom bijlage). Na het invullen worden verschillende antwoorden klassikaal besproken.

Uitvoering - 40 min

Basisopdracht

Na de bespreking van de video aan de hand van diverse vragen, gaan de studenten aan de slag met verschillende casussen. De casus die wordt behandeld bevat een vergelijkbare situatie maar bevind zich dan niet in huiselijke kring maar in een werkomgeving. Elke groep krijgt één casus. Binnen de groep wordt de casus besproken en wordt er bepaald wat de overeenkomsten en verschillen zijn met de VR-film.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

De docent legt een casus voor aan de gehele groep. Nadat de docent de casus heeft voorgelezen, worden er klassikaal vragen gesteld:

  • Vraag 1: wat is de situatie?
  • Vraag 2: wat is volgens jullie het probleem?
  • Vraag 3: hoe kan dit probleem worden opgelost?
  • Vraag 4: is dit verhaal anders dan het verhaal in de video?
  • Vraag 5: wie heeft een vergelijkbare situatie meegemaakt? Wat gebeurde er toen?

Verdiepingsopdracht

Maak een strip van de casus. Maak eerst een versie waarbij het verhaal precies zo loopt zoals omschreven, maak vervolgens een tweede versie waarbij de situatie anders loopt. Je mag bij de tweede versie maar één onderdeel van het verhaal veranderen. Waar kies je voor? En waarom?

Terugkijken - 10 min

De docent blikt terug op de les door op te sommen wat er allemaal is besproken. Daarna vraagt de docent of de situatie ook zou kunnen voorkomen op school? Vindt de groep dat er regels moeten worden opgesteld voor het gebruik van internet of de mobiele telefoon in de klas? Zo ja, welke? En hoe worden de regels nageleefd?

Deze les is ontwikkeld in samenwerking met Podium

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie