JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Big data

Waarom willen bedrijven zoveel van ons weten? En wat zijn hier de voor- en nadelen van?

Big data
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3/4
Benodigdheden:
Beamer en video's uit de lessen
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid

Competentie

De student kan kritisch analyseren hoe conventies en gebruiken binnen de mediabranche van invloed zijn op de maatschappelijke beeldvorming en de normen en waarden binnen een cultuur.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Privacy

Lesdoelen

  • Studenten weten wat big data is;
  • Studenten kunnen bedenken wat bedrijven van hen willen weten;
  • Studenten beschrijven voor- en nadelen wat betreft big data.

Te leveren producten

nvt

Beginsituatie

Studenten gebruiken het internet en zijn actief op sociale media. Het begrip big data is niet eerder voorgekomen en kennen de studenten niet.

Vooruitkijken - 20 min

Met de klas kijken naar de trailer van de aflevering van Tegenlicht van de VPRO (28 oktober 2013).

Wie heeft er voorbeelden?
Elke dag voegen we 16.438.356.000.000 Megabytes toe aan het internet. Dat zijn 79,9 miljoen dvd’s die we per uur kunnen vullen met informatie. Google heeft 900.000 servers op aarde om onder andere zoekacties en gmail te kunnen faciliteren.

 

Debat in de klas

Er wordt een klassendebat gehouden over big data in de vorm van Het Lagerhuis. De klas wordt verdeeld in 2 teams. In elk team worden evenveel subgroepjes gevormd als hoeveel stellingen er worden gespeeld. Dus als er 3 stellingen worden gespeeld worden er per team 3 subgroepjes gevormd.

Elke subgroep hoort bij de desbetreffende stelling van de docent of ze het standpunt van voor of tegen moeten innemen.

Voorbeelden van stellingen kunnen zijn:

  1. Commerciële bedrijven moeten duidelijker beschrijven wat ze met onze persoonlijke data doen
  2. De nadelen van Big Data zijn groter dan de voordelen
  3. Big data is een hype en die waait wel weer over
  4. Big data gaat in de toekomst een grote rol spelen in het onderwijs en het bedrijfsleven
  5. Doordat iedereen in de gaten gehouden wordt, is de samenleving veiliger
  6. Privacy is een achterhaald begrip in deze informatiesamenleving
  7. We hebben recht op geld als Facebook onze gegevens gaat gebruiken bij het maken van advertenties

Elk subgroepje zoekt informatie en argumenten op om zo de stelling zo goed mogelijk te onderbouwen (15 minuten).

Uitvoering - 30 min

Per stelling strijden dus 2 subgroepjes die de desbetreffende stelling hebben voorbereid tegen elkaar. De resterende teamleden van de subgroepjes mogen wel mee discussiëren als de discussie stil valt, maar in principe zijn de subgroepjes aan het woord. Het Lagerhuisdebat is misschien wel de allerbekendste debatvorm. Zet twee rijen van stoelen tegenover elkaar. De ene kant is vóór de stelling; de andere kant tegen. Wie het woord wil, staat op. Een debat duurt tien minuten per stelling.

Terugkijken - 10 min

Wat hebben we geleerd? Docent maakt samenvatting over wat er is gezegd: wat vinden we van big data?

 

 

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie