JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Bewustwording eigen mediagedrag

Studenten gaan actief kijken naar hun eigen “sociale media” gedrag en wat dit zou kunnen uitstralen richting toekomstige werkgevers.

Bewustwording eigen mediagedrag
Tijdsduur:
90 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Hoed, Laptops, Smartboard, Klassenlijst studenten met voor- en achternaam.
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | Nederlands

Competentie

De student beseft dat de gemedialiseerde samenleving vraagt om nieuwe mediavaardigheden.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Bewustwording van eigen mediagedrag.

Lesdoelen

  • Student kan actief kijken naar zijn eigen “socialmedia” gedrag en de invloed hiervan op de (toekomstige) loopbaan;
  • Student is zich bewust van zijn eigen privacy op internet;
  • Student kan kritisch kijken naar eigen zijn mediagedrag.

Te leveren producten

n.v.t.

Beginsituatie

De student denkt niet na over zijn eigen mediagebruik en de impact van dit gebruik op de loopbaan.

Vooruitkijken - 15 min

Klassikaal: Wat is mediawijsheid? Woord ontleden. Wat zou dit kunnen betekenen?

(evt: student op eigen mobiel op zoek laten gaan naar de definitie van Mediawijsheid en klassikaal voorlezen)

Laat deze video zien zonder hem te introduceren. Geef de opdracht te letten op: Wat zie je? Wat valt je op?

Nabespreken video klassikaal.

 

Uitvoering - 55 min

Zet de klas in toets opstelling en zorg dat elke student één laptop heeft. Kijk goed wie er aanwezig zijn en verzamel de aanwezige studenten naamstrookjes, knip uit en doe in de hoed.

Leg de opdracht klassikaal uit:
Je trekt zo een naam uit de hoed (als iemand zijn eigen naam heeft getrokken vragen terug te gooien) zeg niet wie je getrokken hebt! Zodra de docent zegt dat er gestart mag worden gaat de laptop open. Dan wordt het opdrachtformulier uitgedeeld. Je gaat als een detective op zoek naar alles wat je maar kan vinden op het internet; Google, Facebook, Instragram, Linkedin etc etc. De student mag gebruik maken van zijn mobiele telefoon!

De tijd voor het zoek gedeelte: 20-25 minuten (afhankelijk van energie)

De laptop gaat dicht. Benoem nogmaals dat de student niet laat weten wie hij heeft, ook niet wijzen etc. Het moet spannend blijven!

Zet de tafels aan de kant en de stoelen in een kring. Iedereen komt in de kring samen. De eerste student mag gaan vertellen wat hij allemaal gevonden heeft (sekse niet meteen noemen houdt het spannender) zonder diegene zijn naam te noemen. Als iemand zichzelf herkent mag zij haar hand opsteken. Daarna is deze persoon aan de beurt om voor te lezen wat hij/zij gevonden heeft. Zo komt uiteindelijk iedereen aan de buurt.

Interessante vraag tijdens deze bespreking: Vraag aan student of hij de getrokken student zou aannemen als hij een werknemer zou zijn. Waarom wel? Waarom niet?

Terugkijken - 20 min

Klassikale nabespreking.

  • Zijn er opvallende dingen gebeurd?
  • Wat is opgevallen?
  • Wat heb je hier van geleerd?
  • Ga je dingen aanpassen bijv. op Facebook? Denk aan zichtbaarheid etc.

 

In deze les gaan studenten kijken wat de impact van hun eigen mediagebruik en online geplaatste content is op hun imago bij een potentiële werkgever.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie