JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Veelgestelde vragen

Practoraat Mediawijsheid

Wat is mediawijsheid?

Mediawijsheid is het kritisch en verantwoord kunnen gebruiken en inzetten van alle beschikbare media – in digitale en analoge vorm – voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling en een actieve en creatieve bijdrage aan de kwaliteit van samen leven, samen werken en samen zijn.

Wat is het Practoraat mediawijsheid?

Het Practoraat Mediawijsheid is gericht op het ontwikkelen van onderwijs waarin studenten de kennis, vaardigheden en kritische attitude opdoen die nodig zijn om in de complexe gemedialiseerde samenleving mee te doen. Maar ook nodig zijn om kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s. Om dit te bereiken is een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en praktisch onderzoek essentieel. Dit alles komt samen in het Practoraat Mediawijsheid.

Wekelijks komen we samen als schooloverstijgende leergemeenschap. Samen inventariseren we wat er al aan activiteiten plaatsvindt binnen de scholen rondom mediawijsheid, wat mediawijsheid binnen de context van de eigen opleidingen inhoudt en hoe het een plek kan krijgen in het curriculum. De docenten toetsen nieuwe ideeën bij collega’s en doen informeel onderzoek door behoeften en ideeën te inventariseren.

Is het lesmateriaal vrij te gebruiken?

Jazeker, al ons werk valt onder de Creative Commons licentie. Hierdoor ben je vrij om ons werk te gebruiken, delen, kopiëren, bewerken en verspreiden. Hiervoor hebben we wel enkele voorwaarden, deze kun je lezen op de Creative Commons pagina

Mag ik de video's gebruiken voor eigen doeleinden?

Jazeker, net zoals onze lessen vallen onze video’ onder de Creative Commons licentie. Hierdoor ben je vrij om ons werk te gebruiken, delen, kopiëren, bewerken en verspreiden. Hiervoor hebben we wel enkele voorwaarden, deze kun je lezen op de Creative Commons pagina

Kan ik deelnemen aan het Practoraat Mediawijsheid?

Het Practoraat Mediawijsheid is een samenwerkingsverband tussen vier Amsterdamse mbo-instellingen, te weten: ROC Top, ROC van Amsterdam, Hout- en meubileringscollege en Mediacollege Amsterdam. Om deel te kunnen nemen aan het Practoraat Mediawijsheid is het van belang dat je werkzaam bent bij een van deze scholen. Is dat het geval en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met de programmamanager Marit Montsanto.

Mbo-docenten kunnen toch helemaal geen onderzoek doen?

Een belangrijkste doelstelling voor practoraten in het professionaliseren van docenten. Een reflectieve, onderzoekende houding is daarbij het streven. Hierbij wordt vaak de term ‘reflective practioner’ aangehaald. De reflective practitioner kijkt kritisch naar zijn eigen praktijk. Hij is nieuwsgierig naar wat hij doet en waarom hij handelt zoals hij doet, wat het effect is en of hij dat wil. Hij is zich bewust van aannames op verschillende niveaus: ervaringen, kennis en vaardigheden, overtuigingen, waarden en normen, drijfveren. Hij kan deze aannames analyseren en verder onderzoeken.

Hebben jullie ook tips voor onderwijs op afstand?

Jazeker, op onze pagina https://mbomediawijs.onlinemetbrendly.nl/corona vind je informatie over didactiek & online onderwijs, onze microsoft tutorials  en op deze pagina verzamelen we voor jullie alle handige tips, tools en initiatieven.

Practo… wat?

Wat is een Practoraat?

Een practoraat is een expertiseplatform met een onderzoekscomponent, georganiseerd als onderdeel van een mbo-instelling. De kern van een practoraat is te definiëren als ‘het ontwikkelen, verkennen van nieuwe beroepspraktijken ingebed in het onderwijs door praktijkgericht onderzoek, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (beter beroepsbekwaam en een beter beroepsperspectief) en docenten (professionalisering binnen het vakgebied en onderzoekende houding) waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Waarom een practoraat?

Bij practoraten staat de professionalisering van docenten voorop. Tevens bieden practoraten ruimte voor innovatie en excellentie en het versterken van de verbinding tussen onderwijs, (regionaal) bedrijfsleven en onderzoek. De kwaliteit van de docenten wordt verbeterd door het stimuleren van een onderzoekende houding. Afstemming en kennisdeling tussen practoraten, en daarmee tussen mbo-instellingen, verbetert het imago van het mbo.

Kan ik een eigen Practoraat oprichten?

Jazeker, hiervoor kun je terecht bij Stichting’ Ieder mbo een Practoraat’. Op de website kun je lezen welke stappen hiervoor nodig zijn

Practoraat, wat een aparte naam. Waar komt dat vandaan?

In oktober 2016 is in de Tweede Kamer een motie van Michel Rog (CDA) aangenomen. Hiermee is vast komen te staan dat lectoraten en lectoren exclusief behoren tot het domein van het HBO en practoraten en practoren exclusief tot het domein van het MBO.

Prac-to-raat
(het; m,v; meervoud: practoraten)

1. inspirerende onderzoeksomgeving / ontdekkingscentrum / ‘skills lab’ in het middelbaar beroepsonderwijs
2. platform voor praktische innovatie / kennisuitwisseling met ruimte voor de onderwijsinstelling om zich te profileren
Een practoraat is een expertiseplatform, geleid door een practor. De kern van een practoraat is te definiëren als volgt: het ontwikkelen, verkennen van nieuwe beroepspraktijken ingebed in het onderwijs door praktijkgericht onderzoek, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (beter beroepsbekwaam en beter beroepsperspectief) en de docenten (professionalisering binnen het vakgebied) waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Kunnen er meerdere Practoraten zijn die zich bezighouden met hetzelfde onderwerp?

In het kader van doelmatigheid lijkt het gerechtvaardigd om enige variatie in te bouwen en te veel dubbeling te voorkomen. Maar wanneer de aansluiting met het onderwijs en het regionale bedrijfsleven belangrijke accenten zijn, dan is het belangrijk om te zorgen dat er een platform en ruimte beschikbaar is voor uitwisseling van ervaringen en kennisdeling. Practoraat Mediawijsheid heeft daarom geregeld contact met de Practoraten Het Nieuwe Kijken, Digitale Weerbaarheid, Onderwijs Online en Onderwijs en digitalisering